Mapa stránky - Novinky
Strojárenský priemysel
Chemický priemysel
Galvanický priemysel
Strojárenský priemysel
Chemický priemysel
Galvanický priemysel
     
Drevospracujúci priemysel
Automobilový priemysel
Kožiarenský priemysel
Drevospracujúci priemysel
Automobilový priemysel
Kožiarenský priemysel
     
     
Námorný a letecký priemysel
Petrotechnický priemysel
Plastový priemysel
Námorný a letecký priemysel
Petrochemického priemysel
Plastový priemysel
     
     
Potravinársky priemysel
Lepidlá na báze živice
Sanácia kontaminovaných lokalít
Potravinársky priemysel
Lepidlá na báze živice
Sanácia kontaminovaných lokalít
     
     
Stavebný priemysel betonárske centrá - inertné
Čistenie odpadových vôd a podobné
Nátery
Stavebný priemysel betonárske centrá - inertné
Čistenie odpadových vôd a podobné
Nátery
     
     
Farbiareň
Čistiareň
Farmaceutický priemysel
Farbiareň
Čistiareň
Farmaceutický priemysel

Hydro Italia Srl
Via Torricelli, 79 Z.Ind. Fossatone - 40059 Medicina (BO) Italia - P.Iva 01509851208
Tel. +39 051 856263 - Fax +39 051 856282 - E-mail:info@hydroitalia.com

SPOLOČNOSŤ - OBLASTI ČINNOSTÍ - VÝROBKY - VIDEO - VEĽTRHY - REKLAMA - PERSONÁLNE PRIESKUMY - KONTAKTY